Ekströms Skogsservice röjer ledningsgator i södra Sverige

Historik och fakta

Ekströms Skogsservice grundades 1982 av Tony Ekström. Då var verksamheten främst inriktad på manuell skogsavverkning. I början av 1990-talet ändrades verksamheten till att uteslutande omfatta röjning av ledningsgator. Under 1990-talet växte verksamhet och antalet anställda ökade. Sedan 2003 ägs och drivs företaget av Nicklas Jonsson och Johan Persson. Företaget har i dagsläget 25 anställda och har sitt säte i Eksjö.

 

Verksamhet

Vi utför helhetslösningar åt nätägarna, från förberedelse inför röjning till slutbesiktning.

Vi röjer ca 250-350 mil distributionsledningar per år, samt varierande mängd region-/överföringsledningar. Bland våra kunder finns både små och stora nätägare i södra Sverige. Vår största uppdragsgivare är E.ON. 

Arbetsmiljö 

Vi är måna om att göra vårt yttersta för att skapa en bra och säker arbetsmiljö för våra anställda. En del i det är att vi har tagit fram en maskin som kvistar ledningsgatorna. Maskinen kvistar upp till 16-17 meters höjd och underlättar arbetet väsentligt för röjarna.

 

Utbildning

Våra anställda har motorsågskörkort och ESA för att vara uppdaterade på det senaste i branschen och därmed kunna utföra ett så effektivt och säkert arbete som möjligt. Vi har även utbildning för arbete nära väg och sjukvård HLR. Senaste utbildningen var kraftledningsgatansbiotoper genom Länstyrelsen.